سبد خرید
شرکت مرغک / خدمات مشتریان / معرفی کارشناسان خدمات

معرفی کارشناسان واحد خدمات مشتریان

 

 

 

 جناب اقای  دکتر حمیدرضا گندمی ثانی

دکترای دامپزشکی

مدیر خدمات مشتریان 

حیطه فعالیت 

تمامی استان های کشور

 

egaandomi@gmail.com

جناب آقای دکتر باقری

دکترای حرفه ای دامپزشکی

حیطه فعالیت 

استان خراسان

تلفن تماس: 09155182217 

جناب آقای مهندس جناب

مهندس علوم دامی 

حیطه فعالیت 

استان خراسان

تلفن تماس: 09153055436

جناب آقای مهندس رشیدی

مهندس علوم دامی

 

حیطه فعالیت 

تمامی استان های کشور

 تلفن تماس: 09122632894

جناب آقای دکتر خدامی

دکترای حرفه ای دامپزشکی

حیطه فعالیت 

استان آذربایجان

تلفن تماس: 09144165280