سبد خرید
شرکت مرغک / واحد های تولیدی / مادر و جوجه کشی

مادر و جوجه کشی

  فارم اجداد

 در رأس همه واحـدهای تولیـدی ایـن شرکـت فعالیـت دارد و در منطقـه طالقان احداث شده اسـت.این فارم دارای دو واحد مجزا از هم بـوده که در فواصـل زمـانی مشخـص و بـه تنـاوبجوجه ریزی می شوند. این واحـد از نظر موقعیـت جغرافـیایـی بگونـه ای است که امکـان تأسیـس مـرغـداری در اطراف آن بسیار کم استو همین امر به علاوه رعایت کامل نکات مربوط بهامنیت زیستی باعث شده است که از سـال 1364  تا کنون کلیه گله های اجداد  پـرورش یافته دراین فارم  از نظر بیماریهای مطرح  صنعـت طیور منفـی و پاک بـاقی بمانندکه این موفقیت از افتخـارات شرکت مرغک محسوب می شود. 

 فارم اجداد   

(فارم یک)

در منطقه طاووسیه کرج ودر زمینی به مساحت ده هکتار واقع شده است و به عنوان هسته مرکزی تولید ایفای نقش می کند.


فارم یک  

 (فارم زنجان)

  این فارم 80000 قطعه ای در منطقه سلطانیه زنجان و در زمینی به مساحت 12 هکتار واقع شده است.

 

فارم زنجان  

 

 (فارم شبستر)

این فارم در جاده صوفیان به شبستر و در زمینی به مساحت هفت هکتار واقع شده است.

فارم دو

(فارم سه)

 فارم سه شرکت مرغک در منطقه زیاران در زمینی به مساحت سی هکتار قرار گرفته است و دارای سه واحد مجزا می باشد. در حال حاضر از این فارم برای پرورش گله های پولت استفاده می شود. 

فارم3  

 (فارم چهار)

 در منطقه قلعه چندار در در زمینی به مساحت تقریبی سه هکتار واقع شده است .

 فارم4  

(فارم شاندیز)

در منطقه شاندیز مشهد و در زمینی به مساحت 5 هکتار قرار گرفته است.

شاندیز  

(فارم اخلمد)

در زمینی به مساحت 5 هکتار در منطقه اخلمد از توابع شهرستان چنران استان خراسان رضوی قرار دارد.

اخلمد  

 (فارم گنجینه)

این فارم به ظرفیت حدود 70000 مرغ مادر تخمگذار در جنوب تهران و در فاصله 20 کیلومتری از شهر مقدس قم واقع شده است.

گنجینه  

(کارخانه شماره یک)

 

این کارخانه مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیاست و در منطقه آبیک شهرستان قزوین واقع شده است و از ظرفیت 40 میلیون عدد تخم مرغ نطف دار در سال بر خوردار است.
 
 
کارخانه 1       

(کارخانه شماره دو)

در کیلوتر 25 جاده قدیم کرج-قزوین در منطقه تهران دشت ودر زمینی به مساحت1.3هکتار واقع شده است.  

کارخانه 2  

 (کارخانه شماره سه)

در فارم اجداد واقع شده است وفقط تخم مرغ های نطفه دار حاصله از گله اجداد در این کارخانه خوابانیده می شود که حاصل ان جوجه های یکروزه مادر تخمگذار است. 

کارخانه 3  

(کارخانه شماره چهار)

در زمینی به مساحت 9 هکتار در شهرستان شاندیز واقع شده است و برای خوابانیدن تخم مرغ های گله های  مادر فارم های یک و دو مشهد استفاده می شود.

 کارخانه4