سبد خرید
شرکت مرغک / فرم‌ها / ثبت نام همایش مشتریان برتر / ثبت نام آنلاین تولیدکنندگان

فرم اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام در دومین دوره همایش تقدیر از مشتریان برتر شرکت مرغک - تولید کنندگان

ثبت نام آنلاین تولیدکنندگان

مشخصات فردی
مشخصات مزرعه
شاخص های مدیریتی - تأسیسات و امکانات
شاخص های مدیریتی - بهداشت
شاخص های مدیریتی - عملکرد آخرین گله
شاخص های مدیریتی - ثبت اطلاعات گله
سایر موارد