سبد خرید
شرکت مرغک / گالری / تصاویر

نمایشگاه مسئله محور سازمان اقتصادی کوثر با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان در اسفند ماه 1401

عکس نمایشگاه
عکس نمایشگاه
عکس نمایشگاه1
عکس نمایشگاه1
عکس نمایشگاه2
عکس نمایشگاه2
عکس نمایشگاه3
عکس نمایشگاه3

بازدید ریاست محترم سازمان اقتصادی کوثر از غرفه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران شرکت مرغک

رسانه جدید
رسانه جدید
عکس3
عکس3
بازدید ریاست محترم سازمان اقتصادی کوثر از غرفه شرکت مرغک در نمایشگاه بین المللی دام و طیور سال 1401
بازدید ریاست محترم سازمان اقتصادی کوثر از غرفه شرکت مرغک در نمایشگاه بین المللی دام و طیور سال 1401
عکس2
عکس2

نمایشگاه بین المللی تهران سال 1401

رسانه جدید
رسانه جدید
عکس10
عکس10
عکس15
عکس15
عکس14
عکس14
عکس13
عکس13
عکس11
عکس11
عکس12
عکس12

مراسم معرفی دکتر طهماسبی نادری به عنوان مدیر عامل جدید شرکت مرغک

مدیریت جدید 2
مدیریت جدید 2
مدیریت جدید 1
مدیریت جدید 1