سبد خرید
شرکت مرغک / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

 

 

 

 

  جناب آقای دکتر کامران طهماسبی نادری

دامپزشک و دکتری مدیریت استراتژیک 

ایمیل: manager@morghak.com

   
عکس مدیر عامل مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
 

جناب آقای مسعود محمدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

 

 

 رئیس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر حمیدرضا گندمی ثانی

دکتری دامپزشکی

 

 

عضو هیئت مدیره

جناب آقای امید وثوق شریفی

کارشناس ارشد تغذیه دام 

     

 

  عضو  غیر موظف هیئت مدیره

جناب آقای مهندس علی سعیدی

کارشناس ارشد مهندسی تولیدات دامی

 

 

عضو غیر موظف هیئت مدیره