سبد خرید
شرکت مرغک / معرفی مدیران

مدیران ارشد

 

 

 

   دکتر محمد سبحانی مطلق   

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

ایمیل: manager@morghak.com

   
    

 

دکتر ایوب لکی

عضو هیأت مدیره

ایمیل : laki.A@morghak.com

laki

 

دکتر زینب مهربخش

عضو هیأت مدیره

ایمیل: z.mehrbakhsh@morghak.com

 

مهربخش

 

 مهندس مسعود قنبری امیر

مدیر تولید

ایمیل: Production@morghak.com 

مهندس امیری

 

  مهندس وحید همایونی

مدیر فروش

ایمیل: Sales@morghak.com 

مهندس همایونی

 

 مهندس مهدی کوچکی

مدیر خدمات مشتریان

ایمیل: Support@morghak.com

مهندس کوچکی

 

 طه احمدی نوین فر

مدیر مالی

ایمیل: info@morghak.com

اقای احمدی