سبد خرید
شرکت مرغک / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

 

 

  جناب آقای دکتر کامران طهماسبی نادری

دامپزشک و دکتری مدیریت استراتژیک 

ایمیل: manager@morghak.com

   
عکس مدیر عامل مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
 

جناب آقای داریوش دارابی

کارشناس ارشد حسابداری

 
 رئیس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر حمیدرضا گندمی ثانی

دکتری دامپزشکی 

ایمیل:egandomi@gmail.com

عضو هیئت مدیره و مدیر خدمات مشتریان 

جناب آقای غلام پولادی

کارشناس مدیریت دولتی

 
 عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس علی سعیدی

کارشناس ارشد مهندسی تولیدات دامی

 
عضو هیئت مدیره