سبد خرید
شرکت مرغک / اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

 

 

 

 

  جناب آقای دکتر کامران طهماسبی نادری

دامپزشک و دکتری مدیریت استراتژیک 

ایمیل: manager@morghak.com

   
عکس مدیر عامل مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
 

جناب آقای کامبیز لعل

کارشناسی رشته علوم اقتصادی

 

 

 رئیس هیئت مدیره

جناب آقای دکتر حمیدرضا گندمی ثانی

دکتری دامپزشکی 

ایمیل:Support@Morghak.com

 

عضو هیئت مدیره و مدیر خدمات مشتریان 

جناب آقای امید وثوق شریفی

کارشناس ارشد تغذیه دام 

و مهندسی کشاورزی_علوم دامی

   

 

  عضو  غیر موظف هیئت مدیره

جناب آقای مهندس علی سعیدی

کارشناس ارشد مهندسی تولیدات دامی

 

 

عضو غیر موظف هیئت مدیره