سبد خرید
شرکت مرغک / اخبار / اخبار صنعت

اخبار صنعت

 • خبر خوش درباره صادرات تخم مرغ
  خبر خوش درباره صادرات تخم مرغ
  خبر خوش درباره صادرات تخم مرغ
  خبر خوش درباره صادرات تخم مرغ
 • مشکلی در تامین تخم مرغ تا پایان ماه رمضان نداریم
  مشکلی در تامین تخم مرغ تا پایان ماه رمضان نداریم
  مشکلی در تامین تخم مرغ تا پایان ماه رمضان نداریم
  مشکلی در تامین تخم مرغ تا پایان ماه رمضان نداریم
 • تولید ۵۰ درصد از خوراک دام با روش خشک‌سازی ضایعات
  تولید ۵۰ درصد از خوراک دام با روش خشک‌سازی ضایعات
  تولید ۵۰ درصد از خوراک دام با روش خشک‌سازی ضایعات
  تولید ۵۰ درصد از خوراک دام با روش خشک‌سازی ضایعات
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن:صادرات روزانه تخم مرغ به ۱۲۰۰ تن رسید.
  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن:صادرات روزانه تخم مرغ به ۱۲۰۰ تن رسید.
  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن:صادرات روزانه تخم مرغ به ۱۲۰۰ تن رسید.
  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن:صادرات روزانه تخم مرغ به ۱۲۰۰ تن رسید.
 • یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود
  یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود
  یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود
  یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود
 • رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران: نرخ ۱۰۵ هزارتومانی هر شانه تخم مرغ منطقی است
  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران: نرخ ۱۰۵ هزارتومانی هر شانه تخم مرغ منطقی است
  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران: نرخ ۱۰۵ هزارتومانی هر شانه تخم مرغ منطقی است
  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران: نرخ ۱۰۵ هزارتومانی هر شانه تخم مرغ منطقی است
 • زنجیره سازی؛ مدل جدید اقتصادی کردن واحدهای دام و طیور بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
  زنجیره سازی؛ مدل جدید اقتصادی کردن واحدهای دام و طیور بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
  زنجیره سازی؛ مدل جدید اقتصادی کردن واحدهای دام و طیور بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
  زنجیره سازی؛ مدل جدید اقتصادی کردن واحدهای دام و طیور بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
Loading