سبد خرید
شرکت مرغک / واحدهای تولیدی

واحد های تولیدی

 فارم اجداد

 در رأس همه واحـدهای تولیـدی ایـن شرکـت فعالیـت دارد و در منطقـه طالقان احداث گردیده اسـت. فـارم اجـداد تخمگذار شرکـت مرغـک دارای دو واحد مجزا از هم بـوده که در فواصـل زمـانی مشخـص یکـی از ایـن دو واحـد بـه تنـاوب پذیـرای یک گله اجداد می باشند. این واحـد از نظر موقعیـت جغرافـیایـی بگونـه ای است که امکـان تأسیـس مـرغـداری در اطراف آن بسیار کم است و در واقـع محـل احداث واحـد کاملاً ایـزوله بـوده و در نتیجه نکات مربوط به امنیت زیستی به نحـو احسـن رعایت شـده است و میشود . به همین دلیل است کـه از سـال 1364 کـه ایـن فـارم ساختـه شـده اسـت تـا بـه حـال ، کلیه گلـه های اجـداد پـرورش یافته دراین فارم در تمام طول زندگی از نظر بیماریهای مطرح و با اهمیـت در صنعـت منفـی و پاک بـاقی مانـده اند و ایـن یکـی از افتخـارات شرکت مرغک در طول این مدت بوده است.

 

فارم اجداد 

  فارم مرکزی

فارم مرکزی (فارم یک) شرکت مرغک در منطقه طاووسیه در زمینی به مساحت ده هکتار واقع شده است. در این فارم، یک واحد پرورش مرغ مادر تخمگذار قرار دارد. کلیه سالنهای فارم های اجداد و مادر در شرکت مرغک به جز واحد تبریز و گنجینه دارای سیستم بستر نرده ای ( Slat-Litter ) هستند، به گونه ای که حدود 80-75 درصد از کف سالن را نرده و مابقی را بتون تشکیل می دهد. در فارم یک، کارخانه جوجه کشی شماره یک نیز قراردارد. در این فارم کارخانه دان شرکت نیز وجود دارد که کلیه دان مورد نیاز فارم اجداد و نیز فارمهای مادر مستقر در محور کرج – قزوین را تامین می کند. به این ترتیب ملاحظه می شود که این فارم حالت مرکزیت در امر تولید دارد و دفتر دامپزشک، مدیر تولید، کارشناس تولید و مدیر کارخانه جوجه کشی تماماً در این فارم مستقر است و در واقع نقش هسته مرکزی تولید را ایفا می کند و علاوه بر این محل هماهنگی و تدارکات بین فارمها و حتی فارمهای مشهد، تبریز و قم نیز می باشد. 


فارم مادر 

(فارم زنجان)

 بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور با ظرفیت 80 هزار قطعه مرغ مادر و با حجم سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 9.2 هکتار بنا شده است. این مجموعه ضمن ایجاد اشتغالزایی مستقیم برای 40 نفر و اشتغال  غیرمستقیم برای 2000 نفر، قادر است درهر دوره 10 میلیون قطعه جوجه مرغ یکروزه تخمگذار تجارتی که معادل 25 درصد از نیاز صنعت مرغ تخمگذار کشور است را تامین نماید.

 دسترسی به کارخانه جوجه کشی جدید شرکت، عاری بودن منطقه از بیماریها، ارتقای قابل توجه سهم استان زنجان در تولید جوجه یکروزه تخمگذار کشور و کمک به توسعه و افزایش اشتغال دراین منطقه از مهمترین دلایل انتخاب منطقه سلطانیه زنجان برای احداث بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشوربوده است.

این فارم دارای 8 سالن با دیواره ها و سقف عایق وبا مساحت هرکدام 900 متر مربع میباشد و هر سالن ظرفیت پذیرش حدود 10 هزار قطعه مرغ مادر را داراست.

برخورداری از کارخانه اختصاصی ساخت دان به مساحت 540 متر مربع و ساختمان اداری، دوشها، ساختمان و تاسیسات گرید تخم مرغ، سردخانه و اتاق ژنراتور  مجموعا" به مساحت 500 متر مربع از دیگر مشخصات این مجموعه می باشد.

 

 

فارم زنجان

 

  (فارم دو)

فارم دو مادر تخمگذار شرکت مرغک در منطقه کردان واقع و در زمینی به مساحت تقریبی 14000 متر مربع قرار دارد.

فارم دو

(فارم سه)

 فارم سه شرکت مرغک در منطقه زیاران در زمینی به مساحت سی هکتار قرار گرفته است و دارای چهار واحد مجزا می باشد.  

فارم 3 

(فارم چهار)

 در منطقه قلعه چندار در در زمینی به مساحت تقریبی سه هکتار واقع شده است . تا سال 1364 که فارم اجداد ساخته نشده بود . این فارم محل پرورش گله های اجداد شرکت مرغک بوده است . به عبارت دیگر از سال 1352 تا سال 1364 گله های اجداد در این فارم که دارای 2 سالن بوده ، پرورش یافته اند که از این دو سالن یک سالن مخصوص خط پدری اجداد و یک سالن مخصوص خط مادری اجداد بوده است . مدتی پس از انتقال واحد اجداد به فارم فعلی چند سالن دیگر نیز در این فارم ساخته شد و به این ترتیب  این فارم با ظرفیتی بیشتر به عنوان یکی از فارم های مادر شرکت مرغک مورد استفاده قرار گرفته است. 

فارم 4  

(کارخانه جوجه کشی مرکزی)

 

کارخانه جوجه کشی مرکزی شرکت مرغک در شهریورماه 1395 با حضور معاون اول ریاست جمهوری درزمینی به مساحت 6000 متر مربع در منطقه آبیک استان قزوین افتتاح گردید. این کارخانه با مجموع سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال و با ظرفیت 40 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار در سال، به عنوان بزرگترین و مدرن ترین کارخانه جوجه کشی ایران و خاورمیانه شناخته می شود.

کارخانه جوجه کشی آبیک مجهز به 40 دستگاه ستر و 14 دستگاه هچر ساخت شرکت Petersime بلژیک است. این ماشین آلات مدرن همچنین به سنسورهای رطوبت و co2 ، Ovo Scan ( جهت اسکن جنین و تنظیم اتوماتیک دما) ، Weight Loss System ( به منظور توزین اتوماتیک و تنظیم رطوبت دستگاه )، Synchro Hatch ( برای یکنواختی جوجه ها ) و 8 دستگاه هواساز اختصاصی Air Handing Unit مجهز می باشند.

 
 

معرفی

(کارخانه جوجه کشی مشهد)

کارخانه جوجه کشی مشهد در زمینی به مساحت 5 هکتار در اراضی ساغشک از توابع شهرستان شاندیز واقع شده است و تخم مرغهای نطفه دار فارمهای اخلمد و شاندیز در این کارخانه خوابانده میشود. کارخانه جوجه کشی شماره 4 مرغک دارای 16 دستگاه ستر و 8 دستگاه هچر ساخت شرکت petersime بلژیک است.

فارم 2