سبد خرید
شرکت مرغک / فرم‌ها / ثبت نام همایش مشتریان برتر / ثبت نام آنلاین پولت کاران

فرم اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام در دومین دوره همایش تقدیر از مشتریان برتر شرکت مرغک - پولت کاران

ثبت نام آنلاین پولت کاران

مشخصات فردی
مشخصات مزرعه
شاخص های مدیریتی - تأسیسات و امکانات
شاخص های مدیریتی - بهداشت
شاخص های مدیریتی - عملکرد آخرین گله
شاخص های مدیریتی - ثبت اطلاعات گله
شاخص های مدیریتی - رضایت مشتریان
سایر موارد