سبد خرید
شرکت مرغک / گالری / ویدئو

عملکرد سویه W80 در شرکت شیرین عسل

 

عملکرد سویه W80 در یکی از مجموعه های بزرگ تولید کننده تخم مرغ تجاری در استان فارس

 

عملکرد سویه W80 در یکی از مجموعه های بزرگ تولید کننده تخم مرغ تجاری

 

شرکت مرغک پیشتاز در کیفیت

 

W80 اقتصادی ترین سویه در جهان

 

وبینار جامع آشنایی با مزایا و مدیریت سویه جدید هایلاین w-80 - اسفند ماه 99

 

پیام تصویری مدیر عامل شرکت هایلاین

 

افتتاحیه کارخانه جوجه کشی شرکت مرغک

 

بزرگترین مزرعه مرغ مادر کشور

 

سمینار شرکت مرغک- ترکیه آبان 96