سبد خرید
شرکت مرغک / گالری / ویدئو

افتتاحیه کارخانه جوجه کشی شرکت مرغک

 

وبینار جامع آشنایی با مزایا و مدیریت سویه جدید هایلاین w-80 - اسفند ماه 99

 

پیام تصویری مدیر عامل شرکت هایلاین

 

سمینار شرکت مرغک- ترکیه آبان 96

 

بزرگترین مزرعه مرغ مادر کشور