سبد خرید
شرکت مرغک / واحدهای تولیدی / فارم سلطانیه زنجان

فارم سلطانیه زنجان

 فارم زنجان  

بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخم گذار کشور

بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور با ظرفیت 80 هزار قطعه مرغ مادر و با حجم سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 9.2 هکتار بنا شده است. این مجموعه ضمن ایجاد اشتغالزایی مستقیم برای 40 نفر واشتغال غیر مستقیم برای 2000 نفر، قادر است درهردوره 10 میلیون قطعه جوجه مرغ یکروزه تخمگذار تجارتی که معادل 25 درصد از نیاز صنعت مرغ تخمگذار کشور است را تامین نماید.

دسترسی به کارخانه جوجه کشی جدید شرکت، عاری بودن منطقه از بیماریها، ارتقای قابل توجه سهم استان زنجان در تولید جوجه یکروزه تخمگذار کشور و کمک به توسعه و افزایش اشتغال دراین منطقه از مهمترین دلایل انتخاب منطقه سلطانیه زنجان برای احداث بزرگترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور بوده است.

این فارم دارای 8 سالن با دیواره ها و سقف عایق و با مساحت هرکدام 900 متر مربع میباشد و هر سالن ظرفیت پذیرش حدود 10 هزار قطعه مرغ مادر را داراست.

برخورداری از کارخانه اختصاصی ساخت دان به مساحت 540 متر مربع و ساختمان اداری، دوشها، ساختمان و تاسیسات گرید تخم مرغ، سردخانه و اتاق ژنراتور  مجموعا" به مساحت 500 متر مربع از دیگر مشخصات این مجموعه میباشد.