سبد خرید
شرکت مرغک / اخبار / اخبار صنعت

اخبار صنعت

 • افزایش واردات گوشت قرمز علیرغم حذف دلار 4200 تومانی
  افزایش واردات گوشت قرمز علیرغم حذف دلار 4200 تومانی
  افزایش واردات گوشت قرمز علیرغم حذف دلار 4200 تومانی
  افزایش واردات گوشت قرمز علیرغم حذف دلار 4200 تومانی
 • کاهش مصرف لبنیات در جامعه
  کاهش مصرف لبنیات در جامعه
  کاهش مصرف لبنیات در جامعه
  کاهش مصرف لبنیات در جامعه
 • واردات مرغ و تخم‌مرغ از ایران به هرات ممنوع شد
  واردات مرغ و تخم‌مرغ از ایران به هرات ممنوع شد
  واردات مرغ و تخم‌مرغ از ایران به هرات ممنوع شد
  واردات مرغ و تخم‌مرغ از ایران به هرات ممنوع شد
 • پیشگیری از عفونت و کم شدن آب بدن، از عوامل تأثیرگذار در کیفیت جوجه
  پیشگیری از عفونت و کم شدن آب بدن، از عوامل تأثیرگذار در کیفیت جوجه
  پیشگیری از عفونت و کم شدن آب بدن، از عوامل تأثیرگذار در کیفیت جوجه
  پیشگیری از عفونت و کم شدن آب بدن، از عوامل تأثیرگذار در کیفیت جوجه
 • علل قطع تخمگذاری در مرغ
  علل قطع تخمگذاری در مرغ
  علل قطع تخمگذاری در مرغ
  علل قطع تخمگذاری در مرغ
 • خوراک‌دهی به جوجه‌های جوان و بهبود عملکرد روده
  خوراک‌دهی به جوجه‌های جوان و بهبود عملکرد روده
  خوراک‌دهی به جوجه‌های جوان و بهبود عملکرد روده
  خوراک‌دهی به جوجه‌های جوان و بهبود عملکرد روده
 • نوسانات قیمتی بزرگ‌ترین چالش صنعت مرغداری
  نوسانات قیمتی بزرگ‌ترین چالش صنعت مرغداری
  نوسانات قیمتی بزرگ‌ترین چالش صنعت مرغداری
  نوسانات قیمتی بزرگ‌ترین چالش صنعت مرغداری
 • ایجاد ظرفیت مناسب برای صنعت دام و طیور در یزد
  ایجاد ظرفیت مناسب برای صنعت دام و طیور در یزد
  ایجاد ظرفیت مناسب برای صنعت دام و طیور در یزد
  ایجاد ظرفیت مناسب برای صنعت دام و طیور در یزد
 • ورود دولت به بازار تخم مرغ
  ورود دولت به بازار تخم مرغ
  ورود دولت به بازار تخم مرغ
  ورود دولت به بازار تخم مرغ
 • شیوه هایی برای کاهش 100 درصدی هزینه ها
  شیوه هایی برای کاهش 100 درصدی هزینه ها
  شیوه هایی برای کاهش 100 درصدی هزینه ها
  شیوه هایی برای کاهش 100 درصدی هزینه ها
 • بهینه سازی اندازۀ تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تجاری
  بهینه سازی اندازۀ تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تجاری
  بهینه سازی اندازۀ تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تجاری
  بهینه سازی اندازۀ تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تجاری
 • تکنولوژی های جدید برای تشخیص جنسیت در درون تخم مرغ
  تکنولوژی های جدید برای تشخیص جنسیت در درون تخم مرغ
  تکنولوژی های جدید برای تشخیص جنسیت در درون تخم مرغ
  تکنولوژی های جدید برای تشخیص جنسیت در درون تخم مرغ
 • حذف سریع گله های بالای شصت و چهار هفته
  حذف سریع گله های بالای شصت و چهار هفته
  حذف سریع گله های بالای شصت و چهار هفته
  حذف سریع گله های بالای شصت و چهار هفته
 • پیشنهادات یک تولیدکننده برای تنظیم بازار مرغ
  پیشنهادات یک تولیدکننده برای تنظیم بازار مرغ
  پیشنهادات یک تولیدکننده برای تنظیم بازار مرغ
  پیشنهادات یک تولیدکننده برای تنظیم بازار مرغ
 • تنظیم بازار با خرید مرغ مازاد مرغداران
  تنظیم بازار با خرید مرغ مازاد مرغداران
  تنظیم بازار با خرید مرغ مازاد مرغداران
  تنظیم بازار با خرید مرغ مازاد مرغداران
 • آزاد شدن صادرات جوجه یکروزه، مرغ و تخم مرغ
  آزاد شدن صادرات جوجه یکروزه، مرغ و تخم مرغ
  آزاد شدن صادرات جوجه یکروزه، مرغ و تخم مرغ
  آزاد شدن صادرات جوجه یکروزه، مرغ و تخم مرغ
 • بلاتکلیفی طرح خرید تخم مرغ مازاد
  بلاتکلیفی طرح خرید تخم مرغ مازاد
  بلاتکلیفی طرح خرید تخم مرغ مازاد
  بلاتکلیفی طرح خرید تخم مرغ مازاد
 • استرس گرمایی در کمین مرغداری ها
  استرس گرمایی در کمین مرغداری ها
  استرس گرمایی در کمین مرغداری ها
  استرس گرمایی در کمین مرغداری ها
Loading