سبد خرید
» معرفی مدیران

مدیران ارشد

 

 

   دکتر بهراد زندیه

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ایمیل: manager@morghak.com

zandiyeh.behrad@gmail.com

ضمناً جهت دریافت کارت ویزیت الکترونیکی مدیرعامل

عبارت دکتر زندیه را به شماره 10008590 پیامک نمایید.

دکتر زندیه   

 

دکتر محسن رحیمی

رئیس هیئت مدیره

ایمیل: info@morghak.com

دکتر رحیمی

 

دکتر زینب مهربخش

عضو هیات مدیره

ایمیل: z.mehrbakhsh@morghak.com

 

مهربخش

 

 مهندس مسعود قنبری امیر

مدیر تولید

ایمیل: Production@morghak.com 

مهندس امیری

 

  مهندس وحید همایونی

مدیر فروش

ایمیل: Sales@morghak.com 

مهندس همایونی

 

 مهندس مهدی کوچکی

مدیر خدمات مشتریان

ایمیل: Support@morghak.com

مهندس کوچکی

 

 طه احمدی نوین فر

مدیر مالی

ایمیل: info@morghak.com

اقای احمدی