سبد خرید
شرکت مرغک / معرفی مدیران

مدیران ارشد

 

 

 

   دکتر محمد سبحانی مطلق   

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

ایمیل: manager@morghak.com

   
    

 

دکتر زینب مهربخش

عضو هیأت مدیره و مدیر برنامه ریزی

ایمیل: z.mehrbakhsh@morghak.com

 

عکس  

 

 مهندس مسعود قنبری امیر

مدیر تولید

ایمیل: Production@morghak.com 

مهندس امیری

 

  مهندس وحید همایونی

مدیر فروش

ایمیل: Sales@morghak.com 

مهندس همایونی

 

 مهندس مهدی کوچکی

مدیر خدمات مشتریان

ایمیل: Support@morghak.com

مهندس کوچکی